Algorytmy w algebrze

semestr zimowy 2018/19

Usoswebowa strona grupy (z terminami spotkań)

Strona wykładu

Konsultacje: pon. 12:15-13:45 po uprzednim umówieniu (mailowo lub bezpośrednio). Ewentualne inne terminy do ustalenia przez emaila.

Zadania domowe (seria na n+1 ćwiczenia pojawia się najpóźniej w dniu n-tego wykładu)

 1. 1 seria (na 8 października)
 2. 2 seria (na 15 października)
 3. 3 seria (na 22 października)
 4. 4 seria (na 29 października)
 5. W dniu 12.11 nie ma zajęć.
 6. 5 seria (na 19 listopada)
 7. 6 seria (na 26 listopada)
 8. 7 seria (na 3 grudnia)
 9. 8 seria (na 10 grudnia)
 10. 9 seria (na 17 grudnia)
 11. Na zajęcia 7.01 nie ma listy (kolokwium).
 12. 10 seria (na 14 stycznia)
 13. 11 seria (na 21 stycznia) (poprawiona literówka w zadaniu 3)

Kolokwia.

Drugie kolokwium odbędzie się 7 stycznia; zasady jak poprzednio. Mogą pojawić się zadania z serii 5-9 (prócz zadań dodatkowych i zadania o regularności VIII.2)
Pierwsze kolokwium odbyło się 5 listopada. Kolokwium składa się z pięciu zadań punktowanych 2, 2, 2, 2, 4 pkt. Maksimum punktów do zdobycia to 9 pkt (czyli istotnie mniej niż suma), nie ma punktów ujemnych, są punkty cząstkowe. Dwa z zadań za 2 pkt pochodzą z serii zadań domowych. Każde z zadań należy oddawać na osobnej kartce.

Zasady zaliczania.

 1. Ćwiczenia. Zadania domowe będą wywieszane po wykładzie na tej stronie. Na początku ćwiczeń będę prosił o pisemne zadeklarowanie, które zadania z listy rozwiązali Państwo. Następnie, rozwiązania będą prezentowane przy tablicy. Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie zadań domowych, próg zaliczenia będzie nie wyższy niż 50%. Liczba zadeklarowanych zadań będzie także składową oceny końcowej.
 2. Kolokwia. Planujemy dwa kolokwia złożone z zadań quasi-izomorficznych z domowymi. Planowany termin kolokwiów to listopad i styczeń.
 3. Egzamin. Przewidujemy egzamin ustny. Dokładniejsze informacje u wykładowcy.

Literatura i pomoce naukowe.

Pierwsza część wykładu (bazy Groebnera) będzie odbywała się według "Ideals, Varieties, and Algorithms", David A. Cox, John B. Little, Donald O'Shea. Interaktywny terminal Macaulay2 jest dostępny na stronie habanero.math.cornell.edu.