Geometria z algebrą liniową I

grupa 9, semestr zimowy 2015/16

Usoswebowa strona grupy (z terminami spotkań)

Zadania domowe (usunięte dla pożytku przyszłych pokoleń)

Kolokwia

  1. Pierwsze kolokwium odbędzie się w listopadzie, wstępnie 30.11.
  2. Drugie kolokwium odbędzie się na koniec semestru; w styczniu.

Podręczniki i źródła

Ogólne zasady zaliczenia i przebieg semestru