Algebra I

grupa 3, semestr zimowy 2014/15

Usoswebowa strona grupy (z terminami spotkań)

Dziękuję za dobrą ocenę ankietową (Link - ankiety)!

Podręczniki i źródła

Zadania domowe (usunięte dla pożytku przyszłych pokoleń)

Kolokwia

  1. Pierwsze kolokwium odbędzie się 21 listopada. Zakres kolokwium to cały materiał z teorii grup.
  2. Drugie kolokwium odbędzie się 16 stycznia. Zakres kolokwium to większość materiału z teorii pierścieni (dokładniej u prof. Oknińskiego). Dostępne są rozesłane przez prof. Oknińskiego zadania przygotowawcze.

Ogólne zasady zaliczenia i przebieg semestru