Lista magistrantów piszących prace pod moją opieką

Prace złożone:

 1. Jerzy Marowski; Przegląd realizacji pojęcia kolekcji w wybranych językach programowania obiektowego; 09-2004.
 2. Piotr Kowalski; Ewolucja technologii programowania komponentowego w systemach Windows; 05-2005.
 3. Błażej Chodarcewicz; JMeta- metajęzyk do definiowania rozszerzeń języka programowania Java; 06-2005.
 4. Jarosław Hryciuk; Funkcjonalność CORBA dla serwera aplikacji Zope.; 08-2005.
 5. Dymitr Pszenicyn; Próba dołączenia wielodziedziczenia do języka Java; 08-2005.
 6. Paweł Kozioł; Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające stosowanie wzorców projektowych J2EE; 08-2005.
 7. Paweł Zdziarski; Użycie zrębów obiektowych w aplikacji J2EE.; 09-2005.
 8. Michał Kozłowski; Integracja mechanizmów programowania rozproszonego środowiska NET oraz Java2SE.; 09-2005.
 9. Mirosław Szymański; System zarządzania przepływem pracy.; 09-2005.
 10. Justyna Sidorska; Forum - czynnościowy wzorzec obiektowy; 05-2006.
 11. Leszek Mierzejewski; Wykorzystanie plasterkowania do analizy programów; 05-2006.
 12. Janusz Bednarski Marzena Szałas; Zintegrowany system zarządzania połączeniami PKS; 08-2006.
 13. Tomasz Mularczyk; System zapamiętywania i przewidywania wyników często wywoływanych funkcji w języku C++; 09-2006.
 14. Paweł Ciach; Analiza wybranych wzorców projektowych i generowanie kodu na ich podstawie; 10-2006.
 15. Stanisław Dałek; Praktyczne zastosowania programowania aspektowego; 11-2006.
 16. Kamil Olszewski; Język operacji na grafowej strukturze rozproszonych podzadań w wizualnym środowisku programowania współbieżnego; 01-2007.
 17. Paweł Boguszewski; Wtyczka do środowiska netbeans rozszerzająca je o obsługę języka Ruby; 08-2007.
 18. Adam Kruszewski; Projekt i realizacja algorytmu rozgrywania meczu piłki nożnej; IX 07.
 19. Paweł Chodarcewicz; Edukacyjny język programowania dla paradygmatu obiektowego; 09-2007.
 20. Maciej Durzewski; Inne podejście do wielodziedziczenia w programowaniu obiektowym; 09-2007.
 21. Alicja Truszkowska; Wtyczka do środowiska Eclipse wspierająca tworzenie programów w języku Jasmin; 09-2007.
 22. Marcin Armatys; Porównanie przenaszalności usług sieciowych pomiędzy platformami NET i JZEE; 09-2007.
 23. Jan Horabik; Implementacja modułu do wydobywania zależności występujących w kodzie Javy; 09-2007.
 24. Elżbieta Adamczyk; Wtyczka do Eclipse wspomagająca pracę z FitNesse; 09-2007.
 25. Marek Żakowicz; Porównanie technologii JSP i PHP pod względem automatycznego tłumaczenia; 09-2007.
 26. Marcin Staszczyk; Implementacja zaawansowanej tabeli i elementów pokrewnych dla Java Server Faces; 09-2007.
 27. Jakub Bogaczewicz; Nieinwazyjny JavaScript w Ruby Rails; 10-2007.
 28. Michał Słapa; Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego; 12-2007.
 29. Rafał Durasiewicz; Pieniążek-Aplikacja do tworzenia giełdowych systemów transakcyjnych; 01-2008.
 30. Łukasz Kosson; Implementacja debugera wszechwiedzącego dla .NET Framework; 09-2008.
 31. Tomasz Nowak; Projekt, implementacja elektronicznych formularzy; 09-2008.
 32. Marek Kirejczyk; Metageneryki; 11-2008.
 33. Wiktor Gworek; System wspomagający przegląd kodu w rozproszonych zespołach programistycznych; 12-2008.
 34. Janusz Nowak; Analiza, refaktoryzacja oraz optymalizacja kodu C# w środowisku Visual Studio; 02-2009.
 35. Filip Gruszczyński; RPG Director - oprogramowanie wspierające prowadzenie gier fabularnych. Projekt i implementacja; 05-2009.
 36. Krzysztof Dębski; Porównanie mechanizmów współbieżności w wybranych językach obiektowych; 06-2009.
 37. Adam Maciejewski; Wykrywanie (anty) wzorców projektowych w kodzie Pythona; 09-2009.
 38. Michał Gryglicki; Metryki dla programowania obiektowego; 09-2009.
 39. Piotr Kuśka; Programowanie obiektowe w grach wieloosobowych rozgrywanych przez przeglądarkę; 09-2009.
 40. Tomasz Jurkiewicz; Narzędzie wspomagające projektowanie obiektowych języków programowania; 10-2009.
 41. Konrad Lipiński; Metryki w programowaniu obiektowym; 11-2009.
 42. Maria Donten-Bury, Jakub Pochrybniak; SimpleX-graficzny edytor do tworzenia ilustracji naukowych; 12-2009.
 43. Mikołaj Radwan; Mandiwala - zestaw narzędzi do testowania aplikacji - projekt i implementacja; 01-2010.
 44. Paweł Szmidt; Technologia rich client platform na podstawie netbeans platform oraz eclipse rich client platform; 01-2010.
 45. Adam Kotwasiński; Uniwersalny i łatwo konfigurowalny serwer gier sieciowych; 06-2010.
 46. Norbert Potocki; Automatyczne wyszukiwanie i zbieranie danych publikowanych periodycznie; 09-2010.
 47. Kamil Frydel; Zrąb JavaScriptowy do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych; 09-2010.
 48. Tomasz Kostarski; Analiza tworzenia aplikacji dla platformy pocket PC; 09-2010.
 49. Jakub Światły; Półautomatyczna analiza graficznych interfejsów użytkownika; 09-2010.
 50. Krzysztof Płocharz; Optymalizacja interpretera CPython; 11-2010.
 51. Marcin Świderski; Wsparcie dla C++ w statycznej analizie kodu w kompilatorze Clang; 12-2010.
 52. Łukasz Kidziński; Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych; 12-2010.
 53. Krzysztof Niemkiewicz; CERN: oprogramowanie sterujące układem wyzwalania w eksperymencie CMS; 05-2011.
 54. Krzysztof Trąd; Metryki dla programowania obiektowego oraz ich analiza w języku C#; 06-2011.
 55. Marcin Hagmajer; Tworzenie usług Web 2.0; 09-2011.
 56. Grzegorz Kossakowski; Javascript jako zagnieżdżony DSL; 05-2012.
 57. Piotr Białecki; Techniki optymalizacji scen w grach 3D; 06-2012.
 58. Andrzej Skalski; Zaawansowane techniki renderowania w czasie rzeczywistym na przykładzie silnika Habanero; 10-2012.
 59. Michał Żochowski; Techniki optymalizacji scen w grach 3D; 09-2012.