Strona przedmiotu Zespołowy Projekt Programistyczny (Informatyka, III rok)

Edycja: 2002/2003

Spis treści

Terminarz prezentacji końcowych (13.06.2003)
Prezentacje "duże" (13.06.2003)
Informacje o licencjacie
Prezentacje "małe" (przeprowadzane podczas zajęć)
Plan zajęć I-ego semestru
Plan zajęć II-ego semestru
Materiały do zajęć
Tabelki ocen
Punktacja zespołu 9
Punktacja zespołu 16
Punktacja zespołu 17
Nowości

Początek strony

Informacje o prezentacjach końcowych (13.06.2003)

Terminarz prezentacji końcowych (13.06.2003)

Godzina Grupa
9:00-9:45J. Jabłonowski
9:45-10:30A. Janowska
10:30-10:45przerwa
10:45-11:30P. Janowski
11:30-12:15Ł. Sznuk
12:15-12:30przerwa
12:30-13:15R. Maron
13:15-14:00G. Grudziński
14:00-14:30przerwa
14:30-15:00A. Bałaban
15:00-16:00K. Ciebiera
16:00-16:45A. Schubert

Początek strony

Informacje o licencjacie

Tworzony przez Państwo w ramach ZPP program stanowi zasadniczą część Państwa pracy licencjackiej. Zamieszczamy tu parę uwag dotyczących formalnej strony składania pracy licencjackiej.
Początek strony

Prezentacje "małe" (przeprowadzane podczas zajęć)

I semestr II semestr
Początek strony

Plan zajęć na I-szy semestr:

LP Data Prezentacja Wymagana dokumentacja
1 2-X - -
2 16-X LaTeX -
3 30-X UML I Vision
4 13-XI UML II BUC - wstepna wersja
5 27-XI Java (90 min.) BUC
6 11-XII CVS SDP
7 8-I (rezerwa) SAD

Wszystkie prezentacje (poza Javš) 45 minutowe. Każdy zespół przygotowuje jednš dużš (Java) lub dwie małe.

Początek strony

Plan zajęć na II-gi semestr:

LP Data Prezentacja
1 12-II AWT + Forte
2 26-II Swing
3 12-III JavaDoc
4 26-III Bugzilla
5 9-IV PVS
6 30-IV -
7 14-V -Początek strony

Materiały do zajęć


Początek strony

Tabelki ocen

Tabelka ocen za pierwszy semestr

Zakres punktów Ocena
[0 .. 25[ 2
[25 .. 28[ 3
[28 .. 31[ 3+
[31 .. 34[ 4
[34 .. 37[ 4+
[37 .. 42] 5

Punkty z pierwszego semestru liczą się także w drugim.

Tabelka ocen za drugi semestr

Zakres punktów Ocena
[0 .. 52[ 2
[52 .. 58[ 3
[58 .. 65[ 3+
[65 .. 72[ 4
[72 .. 79[ 4+
[79 .. 86] 5

Początek strony

Wyniki zespołu nr 9

Mikołaj Piotr Andrzej Sławomir Razem
Punkty za systematyczność
16-10-02 2 2 2 2 8
30-10-02 2 2 2 2 8
13-11-02 2 2 2 2 8
27-11-02 2 2 2 2 8
11-12-02 2 2 2 2 8
8-01-03 - - - - -
12-02-03 2 2 2 2 8
26-02-03 2 2 2 1 7
12-03-03 2 2 2 2 8
26-03-03 2 2 2 2 8
9-04-03 2 1 2 2 7
30-04-03 1 1 2 1 5
14-05-03 2 2 2 2 8
Punkty za prezentacje
UML I (maks. 15) 3 3/4 3 3/4 3 3/4 3 3/4 15
UML II (maks. 15) 3 3/4 3 3/4 3 3/4 3 3/4 15
Forte/Sun One (maks. 15) 15
Swing (maks. 15)
Punkty za dokumentację
Vision (maks. 20) 4 1/2 4 1/2 4 1/2 4 1/2 18
BUC (maks. 20) 5 5 5 5 20
SDP (maks. 20) - - - - 17
SAD (maks. 30) - - - - 26
Punkty za cały program
Program (maks. 40) - - - - -
Końcowa prezentacja (maks. 30) - - - - -
Dokumentacja użytkownika i techniczna (maks. 20) - - - - -
Razem I semestr (maks. 168 = 4 * 42) 27 27 27 27 151
Razem II semestr (maks. 176 = 4 * 44) - - - - -
Razem I + II semestr (maks. 344) - - - - -


Początek strony

Wyniki zespołu nr 16

Błażej Leszek Ziemowit Wojciech Razem
Punkty za systematyczność
16-10-02 2 2 2 2 8
30-10-02 2 2 1 2 7
13-11-02 2 2 2 2 8
27-11-02 2 2 2 2 8
11-12-02 2 2 2 2 8
8-01-03 - - - - -
12-02-03 2 2 2 2 8
26-02-03 2 2 2 2 8
12-03-03 2 2 2 2 8
26-03-03 2 2 2 2 8
9-04-03 2 2 2 2 8
30-04-03 2 2 2 2 8
14-05-03 2 2 2 2 8
Punkty za prezentacje
Java (maks. 30) 7 7 7 7 28
AWT (maks. 15) 1 6 1/2 1 6 1/2 15
PVS (maks. 15) 14
Punkty za dokumentację
Vision (maks. 20) 5 5 5 5 20
BUC (maks. 20) 5 5 5 5 20
SDP (maks. 20) 5 5 5 5 20
SAD (maks. 30) 6 3/4 6 3/4 6 3/4 6 3/4 27
Punkty za cały program
Program (maks. 40) - - - - -
Końcowa prezentacja (maks. 30) - - - - -
Dokumentacja użytkownika i techniczna (maks. 20) - - - - -
Razem I semestr (maks. 168 = 4 * 42) 38 3/4 38 3/4 37 3/4 38 3/4 154
Razem II semestr (maks. 176 = 4 * 44) - - - - -
Razem I + II semestr (maks. 344) - - - - -


Początek strony

Wyniki zespołu nr 17

Jakub Michał Piotr Konrad Razem
Punkty za systematyczność
16-10-02 2 2 2 2 8
30-10-02 2 2 2 2 8
13-11-02 2 2 2 2 8
27-11-02 2 2 2 2 8
11-12-02 2 2 2 2 8
8-01-03 - - - - -
12-02-03 2 2 2 2 8
26-02-03 1 2 2 2 7
12-03-03 2 2 2 2 8
26-03-03 2 2 2 1 7
9-04-03 0 2 2 2 6
30-04-03 1 1 1 1 4
14-05-03 1 2 0 2 5
Punkty za prezentacje
Latex (maks. 15) 1 6,5 1 6,5 15
CVS (maks. 15) 6,5 1 6,5 1 15
JavaDoc (maks. 15) 1 6 1 7 15
Bugzilla (maks. 15) 5 1 7 1 14
Punkty za dokumentację
Vision (maks. 20) 5 5 5 5 20
BUC (maks. 20) 5 5 5 5 20
SDP (maks. 20) 4 5 4 4 17
SAD (maks. 30) 7 8 7 7 29
Punkty za cały program
Program (maks. 40) - - - - -
Końcowa prezentacja (maks. 30) - - - - -
Dokumentacja użytkownika i techniczna (maks. 20) - - - - -
Razem I semestr (maks. 168 = 4 * 42) 38,5 40,5 38,5 38,5 156
Razem II semestr (maks. 176 = 4 * 44) 15 20 19 20 74
Razem I + II semestr (maks. 344) - - - - -


Początek strony

Nowości


Początek stronyTu możesz wysłać uwagi do autora strony