Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

Our seminar is usually held in Polish (except foreign guests). You are welcome every Friday at 14:15, room 5820 (the building of the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, Banacha St. 2, Warsaw).

Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej odbywa się (poza sytuacjami wyjątkowymi) w piątki w godzinach 14:15-16:00 w sali 5820.

Zawiadomienia o seminariach rozsyłane są również e-mailem. Osoby, które chciałyby takie zawiadomienia otrzymywać, proszone są o kontakt z opiekunem strony:

Strona Seminarium Zakładu Logiki - aktualny plan wystąpień.

Inne seminaria Wydziału MIM UW.


Archiwum tematów z poprzednich lat:
2008/09,
2007/08,
2006/07,
2005/06,
2004/05,
2003/04,
2002/03,
2001/02.