Wykłady z WOEN


Strona główna Wykłady z WOEN

 

Slajdy do wykładu Wstęp do Obliczeń Ewolucyjnych i Neuronowych

1. Heurystyki przeszukiwania

2. Heurystyki lokalnych ulepszeń

3. Heurystyki lokalnych ulepszeń w optymalizacji parametrycznej

4. Adaptacja parametrów. Niemonotoniczne heurystyki przeszukiwania

5. Heurystyki populacyjne

6. Metody selekcji

7. Metody rekombinacji

8. Algorytmy genetyczne i memetyczne. Strategie ewolucyjne

9. Programowanie genetyczne. Modele probabilistyczne algorytmów ewolucyjnych

10. Sieci neuronowe: wprowadzenie. Perceptrony

11. Sieci wielowarstwowe

12. Sieci rekurencyjne

13. Sieci stochastyczne