Proseminarium Wybrane zagadnienia analizy matematycznej, 2010
Spotkania odbywają się w czwartki, w godz. 8:30-10:00, w sali 5850.

Propozycje tematów


 1. Szeregi Puiseux, Twierdzenie Newtona Puiseux
  Robert J. Walker, Algebraic Curves, rozdział IV, par. 3
  C.T.C. Wall, Singular Points of Plane Curves, rozdział 2.
 2. Twierdzenie Tarskiego-Seidenberga
  Jacek Stasica, On roots of analytic equations
  Michel Coste, Ensembles semialgebriques
  J. Bochnak, M. Coste, M.-F. Roy, Real Algebraic Geometry
 3. Całka Henstocka-Kurzweila
  http://en.wikipedia.org/wiki/Henstock-Kurzweil_integral
  Artykuł przeglądowy Erica Schechtera
  Robert Bartle, A Modern Theory of Integration
  R. Bartle, D. Sherbert, Introduction to Real Analysis
  Charles Swartz, Introduction to Gauge Integrals
  D. Kurtz, C. Swartz, Theories of Integration - The Integrals of Riemann, Lebesgue, Henstock-Kurzweil, and McShane
 4. Rearrangement i funkcja maksymalna
  C. Bennett, R. Sharpley, Interpolation of Operators
 5. Przestrzenie niezmiennicze ze względu na rearrangement
  C. Bennett, R. Sharpley, Interpolation of Operators
 6. Twierdzenie Peetre o operatorach lokalnych, tw. Hörmandera
  Raghavan Narasimhan, Analysis on Real and Complex Manifolds
 7. Twierdzenia pokryciowe i ich zastosowania
  Halsey Royden, Real Analysis
  S. Krantz, H. Parks, Geometric Integration Theory
  Michael E. Taylor, Measure Theory and Integration
 8. Twierdzenie Radona-Nikodyma
  Stanisław Łojasiewicz, Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych
  Peter Halmos, Measure Theory
  J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa
 9. Tw. Stone'a-Weierstrasssa i tw. Muntza
  Ahiezer, Kleiner, Teoria aproksymacji
 10. Metoda wymiatania Poincarégo
  S. Hildebrandt, On Dirichlet's principle and Poincaré's méthode de balayage, Mathematische Nachrichten Vol. 278, Issue 1-2, pp 141–144, Jan 2005
 11. Zjawisko Ławrentiewa i metoda bezpośrednia rachunku wariacyjnego
  B. Dacorogna, Direct methods in the calculus of variations
 12. Mocne zasady maksimum
  Protter, Weinberger, Maximum principles in differential equations
 13. Przestrzenie Orlicza
 14. Szeregi Fouriera i ich zbieżność
  G. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom III
  T. Körner, Fourier Analysis


modified: 23:22, 16.10.10