MSEMen, semestr letni, 2010

Wykłady odbywają się w poniedziałki, od 15:00 do 16:30, w budynku WNE UW (Długa 44/50), w auli B. Ćwiczenia prowadzi p. Gabriel Pietrzkowski.

Zadania na ćwiczenia i wykłady znajdą Państwo na razie na stronie zajęć zeszłorocznych, tu będzie stopniowo pojawiała się uaktualniona wersja wykładu.
Zadania z egzaminów i kolokwiów z poprzednich lat.

Szanowni Państwo,

Oto wyniki egzaminu. Dziś jeszcze dopiszę w tym miejscu komentarz o typowych błędach w zadaniach 4 i 5.
Na egzamin ustny zapraszam wszystkich, którzy w rubryce "ocena" znajdą "ustny" oraz osoby, którym zaproponuję 4+, a chciałyby otrzymać 5. Pytać będę we wtorek od 14:00 do 16:00 i we środę od 10:00 do 15:00, w pokoju 5160 na Wydziale Matematyki (Banacha 2, wejście od Pasteura). TU znajdą Państwo arkusz, w który należy wpisywać się na ustny.


Uwagi do zadania 4 z egzaminu.

Wyniki egzaminu poprawkowego.
modified: 13:20, 20.06.2010