Wprowadzenie do matematyki I

WdM I, semestr zimowy, 2017




Ćwiczenia odbywają się w poniedziałki, od 11:30 do 13:00 (grupa 2) i od 13:15 do 14:45 (grupa 4), w sali 4223 budynku CeNT I.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Kolokwium - 30% punktów,
    Kolokwium odbędzie się podczas ćwiczeń, w drugiej połowie listopada
  • Ćwiczenia - 20% punktów,
  • Egzamin - 50% punktów.


Zadania na 1. ćwiczenia
Zadania na 2. ćwiczenia
Zadania na 3. ćwiczenia
Zadania na 4. ćwiczenia
Zadania na 5. ćwiczenia
Zadania na 6. ćwiczenia
Zadania na 7. ćwiczenia
Zadania na 8. ćwiczenia
Zadania na 9. ćwiczenia
Zadania na 10. ćwiczenia
Zadania na 11. ćwiczenia
Zadania na 12. ćwiczenia
Zadania na 13. ćwiczenia
(zadania przygotował dr M. Rotkiewicz)


Propozycja punktacji z ćwiczeń Gdyby ktoś chciał porozmawiać o tej punktacji, o pracach domowych i w ogóle o matematyce - zapraszam w bieżącym tygodniu - proszę się ze mną kontaktować elektronicznie. Nie będzie mnie w Warszawie od czwartku 25.01 12:30 do niedzieli wieczorem, ale będę odbierał maile.