Analiza Matematyczna 1.1, 2016

AM1.2, semestr letni, 2016
Wykłady odbywają się we wtorki i w czwartki, od 8:30 do 10:00, w oba dni w sali 4420.

Zasady zaliczania

Zaliczenie na podstawie sumy punktów:
  • Dwa kolokwia - każde po maksymalnie 35 punktów,
    (terminy kolokwiów podam w przyszłym tygodniu)
  • ocena z ćwiczeń, obejmująca m. in. zadania domowe i aktywność - maksymalnie 30 punktów.
  • egzamin końcowy - wart 50 punktów.
W sumie można zdobyć maksymalnie 150 punktów.

Pierwsze półtora wykładu w tym semestrze


Na każdym kolokwium co najmniej jedna trzecia zadań będzie bądź wprost wzięta, bądź będzie niewielką modyfikacją zadań z tego zbioru, zwanego Jawną Pulą. Zadania te należy robić samodzielnie - inaczej pożytek z nich będzie (również dla Państwa) niewielki.