AM1.2*, semestr letni, 2018Ze względu na pandemię koronawirusa przedmiot przeniósł się do MIMoodle.

Wykłady odbywają się we wtorki (10:15-11:45) i w czwartki (8:30-10:00), w oba dni w sali 3230.

Zasady zaliczania

Na podstawie sumy punktów:
  • Kolokwium za maksymalnie 30 punktów,
  • ocena z ćwiczeń, obejmująca m. in. zadania domowe i aktywność - maksymalnie 30 punktów.
  • egzamin pisemny - wart 40 punktów.
zaproponuję Państwu oceny, ale chciałbym z wszystkimi lub niemal wszystkimi z Państwa spotkać się również na egzaminie ustnym, na którym ocena może wzrosnąć, a w drastycznych przypadkach - zostać również obniżona.

Notatki do wykładów


Od funkcji wypukłych po własności arytmetyczne pochodnej.


Różności


Wprawdzie nie obiecujemy nic związanego z tzw. Jawną Pulą, ale jest to pożyteczny zbiór i dobrze jest umieć rozwiązywać zawarte w nim zadania. Tutaj znajdą Państwo jej aktualną wersję.