AM1.1, semestr zimowy, 2013
Ćwiczenia odbywają się w wtorki, od 12:15 do 13:45 i w piątki, od 14:15 do 15:45, w sali 3230.

Prace domowe

Zadania domowe - seria 1 (termin zwrotu: 22.10)
Zadania domowe - seria 2 (termin zwrotu: 5.11)
Zadania domowe - seria 3 (termin zwrotu: 22.11)

Zadania domowe - seria 4 (termin zwrotu: 8.1)
Zadania domowe - seria 5 (termin zwrotu: 8.1)


Pani Marta Kamińska publikuje na swojej stronie wzorcowe rozwiązania tych zadań.

Rozliczenie zadań domowych