Magisterka z XMLa 2011/12


Wyniki konkursu

Do konkursu napłynęły 2 zgłoszenia. Posiedzenie komisji konkursowej obyło się 7 listopada. Zgodnie z regulaminem komisja przyznała jedno stypendium, które otrzymuje pan Michał Ogiński. Gratulujemy!

Projekt

Grant HOMING+ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Querying and Managing Navigational Databases, październik 2010 - wrzesień 2012, realizowany we współpracy z grupą Leonida Libkina (University of Edinburgh) i grupą Pablo Barcelo (Universidad de Chile). Opis tematyki grantu można znaleźć tu.

Stypendium

Grant przewiduje finansowanie 2 stypendiów dla magistrantów w roku akad. 2011/12. Stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie i jest przyznawane od listopada do miesiąca, w którym złożona została praca magisterska (jednak nie dłużej niż do września 2012 roku). Praca musi być przygotowana pod moim kierunkiem i dotyczyć tematyki grantu (nie jest wymagane, aby kandydaci już teraz mieli zatwierdzony taki temat pracy). Praca może mieć charakter teoretyczny lub implementacyjny.

Staż

Dodatkowo w ramach grantu planujemy sfinansowanie krótkich (1-2 tyg.) wizyt naukowych stypendystów na Uniwersytecie w Edynburgu lub Marne-la-Vallee (Paryż), zależnie od tematyki pracy.

Konkurs

Chętnych proszę o wysłanie zgłoszenia e-mailem na mój adres wydziałowy. Zgłoszenie powinno zawierać komplet ocen z przedmiotów na Wydziale MIM wraz z wyliczoną średnią, informację o uzyskanych nagrodach, publikacjach i innych osiągnięciach naukowych. Stypendystów wyłoni komisja w składzie: Mikołaj Bojańczyk, Filip Murlak, Damian Niwiński. W posiedzeniu komisji jako obserwator może wziąć udział przestawiciel FNP. Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2011. Termin ogłoszenia wyników: 14 listopada 2011.
Filip Murlak 14-11-2011


Projekt realizowany w ramach programu Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego