Klasówka z SQLa 2019/2020, wersja A (godz. 12:15 - 13:45)

Tabele i dane

Wersja na bazę Oracle | Wersja na bazę Postgres

W tabeli zadnie są informacje o zadaniach składających się na poszczególne projekty, natomiast w tabeli zalezy przechowywane są zależności między zadaniami. Zadanie uznajemy za niezrealizowane, jeśli procent jego realizacji jest mniejszy niż 100.

Zadania

  1. Wypisz zadania malejąco wg liczby zadań, od których bezpośrednio zależą; w przypadku remisów wypisać alfabetycznie wg nazw.
  2. Wypisz wszystkie projekty, które trwają dłużej niż łączna liczba osobodni składających się na nie zadań.
  3. Dla każdego projektu wypisz ilu maksymalnie pracowników pracuje równocześnie nad zadaniami tego projektu.
  4. Dla każdego projektu wypisz liczbę niezrealizowanych zadań, które nie zależą bezposrednio od żadnego niezrealizowanego zadania.
  5. Wypisz zadania malejąco wg liczby zadań, od których zależą (nie tylko bezpośrednio); w przypadku remisów wypisać alfabetycznie wg nazw.
  6. (*) Dla każdego projektu wypisz minimalny możliwy czas jego realizacji przy którym da się zapewnić, że każde zadanie jest rozpoczynane dopiero po ukończeniu wszystkich zadań, od których zależy. (RECURSIVE WITH się przyda.)

Zasady

Przykładowe rozwiązania

harmonogram-rozw.sql
Filip Murlak 04-11-2019