Klasówka z SQLa 2018/2019 (wersja A)

Tabele i dane

zoo.sql

W tabeli zwierzeta są dane o podpoiecznych ZOO, natomiast w tabeli opiekunowie dane o pracownikach ZOO. Tabela opieka zawiera informację o tym, kto opiekuje się którym zwierzęciem. Mięsożerność jest podana jako ułamek między 0 a 1. Ulamek ten określa proporcję mięsa w diecie danego zwierzęta. Zwierzę uznajemy za całkowicie mięsożerne, gdy ma mięsożerność równą 1.

Zadania

  1. Wypisz zwięrzęta, które urodziły się wcześniej niż któryś z ich opiekunów został zatrudniony.
  2. Dla każdego z opiekunów wypisz ilość mięsa, które musi dostarczyć swoim podopiecznym. (W przypadku gdy zwierzę ma więcej niż jednego opiekuna zakładamy, że dzielą się obowiązkami po równo.)
  3. Okazuje się że opieka nad całkowicie mięsożernymi zwierzętami jest niebiezpieczna. Napisz zapytanie wyliczające podwyżkę dla każdego opiekuna w wysokości tylu procent jego pensji, ile procent z jego podopiecznych jest całkowicie mięsożerne.
  4. Kowalski zginął w nieszczęśliwym wypadku. Zwierzęta, których był jedynym opiekunem, muszą mieć przypisanego nowego opiekuna. Aby uniknąć wypadków w przyszłości, kierownictwo zdecydowało się każdemu "osieroconemu" zwierzęciu przypisać najbardziej doświadczonego opiekuna. Napisz zapytanie, które dla każdego zwierzęcia X, które było pod wyłączną opieką Kowalskiego, wypisuje opiekuna najstarszego stażem spośród tych, którzy już zajmują jakimś zwierzęciem tego samego gatunku co X. Dla pozostałych zwierząt wypisz null (czyli puste miejsce).
  5. Zbliża się okres godowy w ZOO i kierownictwo zastanawia się nad zatrudnieniem nowej położnej. Dla każdego gatunku wypisz 5 najcięższych samic spośród tych, które mają co najmniej 3 lata. W przypadku remisów wybierz spośród remisujących samic tyle, aby razem było dokładnie 5.
  6. Odszkodowanie za śmierć Kowalskiego okazało się zbyt duże dla ZOO, trzeba będzie przyciąć koszty. Wypisz wszystkie zwierzęta w kolejności miesięcznych kosztów ich utrzymania. Załóż że pensja opiekunów rozkłada się równomiernie pomiędzy zwierzęta, kilogram mięsa kosztuje 5zł, natomiast kilogram roślin 1zł. Przyjmij, że miesiąc ma 30 dni.
  7. Niektórzy pracownicy mają swoich pupilków. Wypisz dla każdego pracownika zwierzę, którym się zajmuje najdłużej, sposród tych których jest jedynym opiekunem. Za początek opieki przyjmij pózniejszą z dwóch dat: zatrudnienie opiekuna i narodziny zwierzęcia.

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2018A-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019