Klasówka z SQLa 2017/2018

Tabele i dane

fokarium.sql

W tabeli zwierze są dane o mieszkańcach fokarium, gdzie koszt to miesięczny koszt utrzymania. W tabeli sponsor mamy dane o osobach chętnych do adopcji zwierzaków, gdzie ulubiony to ulubiony gatunek danej osoby. W tabeli datek przechowujemy kontrakty adopcyjne, tj. zobowiązania do miesięcznych wpłat określonej kwoty na dane zwierzę.

Zadania

  1. Jaki jest łączny miesięczny koszt utrzymania wszystkich mieszkańców fokarium?
  2. Wypisz zwierzęta, których koszt utrzymania nie jest pokryty przez datki na nie.
  3. Dla każdego gatunku wypisz średnią łączną kwotę wpłat na przedstawiciela; posortuj malejąco wg. tej średniej.
  4. Wypisz sponsorów, którzy miesięcznie wpłacają najwięcej.
  5. Wypisz wszystkie kontrakty, które można by rozwiązać przy zachowaniu pokrycia kosztów danego zwierzaka.
  6. Dla każdego sponsora, dla którego istnieje zwierzę jego ulubionego gatunku nie otrzymujące żadnego datku, wypisz liczbę takich zwierząt.

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2017-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019