Klasówka z SQLa 2016/2017 (wersja B)

Tabele i dane

producenci.sql

W tabeli produkuje są dane o ilościach towarów produkowanych przez różne zakłady, natomiast w tabeli konsumuje dane o ich zapotrzebowaniu na różne towary. Uwaga: Przyjmujemy, że prąd też jest towarem.

Zadania

  1. Ilu jest producentów oleju rzepakowego?
  2. Wypisz wszystkich producentów, którzy nic nie konsumują.
  3. Posortuj zakłady malejąco wg. wielkości odpadów, tzn. różnicy między łączną konsumpcją a łączną produkcją.
  4. Wypisz zakłady wykorzystujące choć jeden surowiec, którego łączna produkcja jest mniejsza niż łączne zapotrzebowanie na niego.
  5. Wypisz wszystkie pary zakładów, które korzystają z tych samych surowców i każdy cos produkuje.
  6. Wypisz wszystkie towary, które są surowcem (w pewnym zakładzie) dla pewnego swojego surowca (być moze w innym zakładzie).
  7. Efektywność produkcji towaru mierzymy stosunkiem wyprodukowanej ilości tego towaru do łącznej ilości towarów konsumowanych. Wypisz wszystkie zakłady, które w produkcji każdego swojego produktu są mniej efektywne, niż jakis inny zakład (nie koniecznie ten sam dla wszystkich produktów).

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2016B-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019