Klasówka z SQLa 2016/2017 (wersja A)

Tabele i dane

dieta.sql

W tabeli dostarcza mamy dane o zawartości substancji odżywczych (w umownych jednostkach) w umownej porcji różnych produktów żywnościowych, a w tabeli potrzebuje dane o zapotrzebowaniu na te substancje dla osób różnych kategorii (w umownych jednostkach). W tabeli obejmuje przechowujemy przykładowy zestaw posiłków, składających się ze wskazanej liczby umownych porcji różnych produktów. Uwaga: przyjmujemy, że energia też jest substancją odżywczą.

Zadania

  1. Dla każdego posiłku wypisz ile różnych produktów obejmuje.
  2. Posortuj posiłki względem malejącej sumarycznej liczby kalorii (wypisz identyfikator posiłku i liczbę kalorii).
  3. Wypisz wszystkie pary różnych posiłków, które obejmują co najmniej 3 identyczne produkty.
  4. Posortuj posiłki (malejąco) względem procentowego zaspokojenia zapotrzebowania na białko u dzieci (wypisz identyfikator posiłku i procent pokrytego zapotrzebowania).
  5. Dla każdej substancji odżywczej wypisz posiłek o minimalnej i maksymalnej jej zawartości.
  6. Wypisz posiłki, które nie zapewniają 20% zapotrzebowania na choć jeden składnik odżywczy wsród choć jednej kategorii osób.
  7. Zbalansowanie posiłku mierzymy różnicą miedzy minimalnym i maksymalnym udziałem w zapotrzebowaniu na różne składniki odżywcze. Posortuj posiłki według zbalansowania dla dzieci.

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2016A-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019