Klasówka z SQLa 2015/2016

Tabele i dane

wybory.sql

W tabeli kandydat mamy kandydatow poszczególnych komitetów w poszczególnych okręgach. W tabeli lokal mamy listę lokali wyborczych, każdy przypisany do pewnego okręgu. W tabeli wynik mamy liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w poszczególnych lokalach.

Zadania

  1. Dla każdego komitetu wypisz w ilu okręgach miał kandydatów.
  2. Posortuj kandydatów względem malejącej sumarycznej liczby uzyskanych głosów (wypisz dane kandydata i liczbę głosów).
  3. Wypisz wszystkie pary (imię, nazwisko), które powtarzają się w ramach jednego okręgu wyborczego wśród kandydatów różnych komitetów.
  4. Wypisz okregi, w których nie wszystkie lokale przekazały wyniki wszystkich kandydatów.
  5. Dla każdego okręgu wypisz minimalną i maksymalną łączną liczbę głosów oddanych w lokalach tego okręgu.
  6. Posortuj kandydatów względem procentu głosów uzyskanych w ramach ich okręgu (wypisz dane kandydata i procent głosów).
  7. Dla każdego kandydata podaj jego pozycję rankingową w ramach jego okręgu, uwzględniając remisy. Na przykład, jeśli Abacki dostał 10 głosów, a Babacki, Cabacki i Dabacki dostali po 8 głosów, to Abacki ma pozycję 1, a pozostali mają pozycję 2. Posortować po okręgach, pozycji rankingowej i nazwisku.

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2015-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019