Klasówka z SQLa 2013/2014 (wersja B)

Tabele i dane

targ.sql

Zadania

  1. Posortuj klientow według łącznej kwoty sprzedaży (wypisz imię, nazwisko i kwotę).
  2. Wypisz id klientów, którzy kupili od więcej niż 5 osób.
  3. Dla każdego klienta (id) podaj średnią kwotę zakupów; jeśli jeszcze nic nie kupił, to podaj 0.
  4. Wypisz transakcje (cały wiersz) między osobami, które wykonały mniej niż 3 transakcje.
  5. Wypisz id klientów, którzy zawarli choć jedną transakcję.
  6. Wypisz id kupców, którzy wydali łączną kwotę > 10000 w < 5 transakcjach.
  7. Wypisz id klientów, którzy zawarli transakcję z każdym innym klientem.
  8. (*) Wypisz id klientów, którzy mieszczą się w 40% najaktywniejszych sprzedawców (w rankingu wg. łącznej kwoty sprzedaży).

Zasady

Przykładowe rozwiązania

klasowka1-2013B-rozw.sql

Filip Murlak 04-12-2019