Klasówka z modelowania 2012/2013


  1. Dla relacji R = ABCDE i zbioru zależności funkcyjnych

    X = {AB->CD, C->E, D->E}
  2. Dla relacji R = ABCDEF i zbioru zależności funkcyjnych

    X = {AB->C, C->E, D->E, C->D}

  3. Na konferencję naukową będą zgłaszane prace z różnych dziedzin informatyki (np. bazy danych, systemy operacyjne, algorytmy, logika, itp.). Prace mogą mieć wielu autorów, naukowcy mogą zgłosić wiele prac. Sposród zgłoszonych prac komitet programowy wybierze te, które zostaną przyjęte, na podstawie średniej oceny w skali -3 do +3. Każda zgłoszona praca jest przydzielana trzem różnym członkom komitetu programowego do oceny. Członek komitetu programowego może pracę ocenić sam, lub poprosić o ocenę zewnętrznego recenzenta. Członkowie komitetu programowego oraz recenzenci mogą zgłaszać pracę na tę konferencję, ale oczywiście nie mogą jej sami oceniać.

    Zaproponuj model związków encji oddający powyższy opis. Postaraj się jak najpełniej uwzględnić wspomniane więzy: spróbuj wyjaśnić, jak można je zapewnić (możesz np. wypisać formalne więzy w bazie danych). Zaznacz na diagramie wszystkie związki między encjami, wskaż ich krotności oraz czy są wymagane. W każdej encji oznacz klucz główny (PK) oraz gwiazdką (*) atrybuty obowiązkowe. Wszystkie założenia o danych powinny być opisane.


Filip Murlak 19-10-2012