Klasówka z modelowania 2011/2012

Zadania

  1. Dla relacji R = ABCDE i zbioru zależności funkcyjnych

    X = {ACD->E, B->C, BC->A, BE->D, CE->D, D->AE}
  2. Dla relacji R = ABCDEFG i zbioru zależności funkcyjnych

    X = {A->C, AF->DE, CD->G, C->B, E->F, G->B}

  3. Na konferencji naukowej będą prezentowane prace z różnych dziedzin informatyki (np. bazy danych, systemy operacyjne, algorytmy, logika, itp.). Każda praca będzie prezentowana podczas referatu przez jednego z autorów. Referaty są pogrupowane w sesje, każda sesja jest prowadzona przez jednego z uczestników konferencji. Nie każdy uczestnik będzie mówił referat i nie każdy jest autorem jakiejś pracy. Niektórzy są autorami wielu prac i mogą mówić wiele referatów (ale nie podczas tej samej sesji). Prowadzący sesję nie może być autorem żadnej pracy prezentowanej podczas tej sesji.

    Zaproponuj model związków encji oddający powyższy opis. Postaraj się jak najpełniej uwzględnić wspomniane więzy: spróbuj wyjaśnić, jak można je zapewnić (możesz np. wypisać formalne więzy w bazie danych). Zaznacz na diagramie wszystkie związki między encjami, wskaż ich krotności oraz czy są wymagane. W każdej encji oznacz klucz główny (PK) oraz gwiazdką (*) atrybuty obowiązkowe. Wszystkie założenia o danych powinny być opisane.

Zasady


Filip Murlak 03-11-2011