Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/staff/iinf/erykk/public_html/minictr.php on line 16 Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/staff/iinf/erykk/public_html/minictr.php on line 19 Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/staff/iinf/erykk/public_html/minictr.php on line 25 Rozliczenia do gier wersja 1.0


wpisz komendę


Skrypt powstał w celu wygodnego rozliczania się w grach planszowych, w których robienie tego ręcznie jest bardzo skomplikowane, jak na przykład w grach z serii 18xx. Pewnie dałoby się również wykorzystać do innych rozliczeń (jak na przykład rozliczenie się z kosztów ponoszonych podczas wspólnego wyjazdu).
Skrypt działa tak, że w pole na górze wpisujemy ciąg komend do wykonania. Po naciśnięciu przycisku "wykonaj" komendy zostają wykonane. (Uwaga: komendy są wykonywane za każdym razem od początku (pustej tablicy), także wykonanych już komend nie należy kasować, chyba, że chcemy anulować ich wykonanie.)

Przykładowy ciąg komend:
bank 8000
# tworzy bank i umieszcza w nim 8000 zł
E,J,K 1000
# tworzy konta dla graczy o imionach zaczynających się od E,J,K
# i umieszcza tam po 1000 zł
E@10
J@11
K@12
# umieszcza pieniądze graczy w drugim wierszu (pierwsza cyfra 1),
# by się odróżniały od bankowych
E>J 200
# gracz E przekazuje graczowi J 200 zł
J>E,K 50+50
# gracz J przekazuje obu graczom J i K po 100 zł
K>E,J 100/num2
# gracz K rozdziela 100 zł między graczy E i J
# (num2 to liczba graczy po prawej stronie transferu,
# num1 to liczba graczy po lewej)
>bank 1000
# bank dostaje 1000 zł znikąd
bank> 500
# bank traci 500 zł
E>J c('E')/2
# gracz E przekazuje połowę swoich oszczędności graczowi J
J>E lastval
# cofnięcie ostatniej operacji (lastval to wartość przekazana w ostatnim ruchu)
TAG 500
ABC 500
TAG@20
ABC@21
# tworzy nowych graczy TAG i ABC w trzeciej kolumnie
bank>6E,1J,2K,1TAG 55
# bank rozdziela 550 (55*10) złotych między graczy;
# 55*6 idzie do gracza E, 55 do J, 55*2 do K, 55 do TAG
TAG,ABC>E,J,K 100
# wynik: TAG i ABC oddają po 300 złotych; E, J i K dostają po 200 złotych
ABC X
# kasujemy gracza ABC
Program działa na komputerze użytkownika, także można stronę zapisać na dysku i będzie działała bez podłączenia do Internetu.
Creative Commons License