Uniwersytet Warszawski

dr Leszek Rudak
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego