Zaawansowane programowanie funkcyjne


Część wykładu Zaawansowane programowanie funkcyjne dotycząca Coqa i Idrisa. Typy w językach programowania służą gwarantowaniu własności programów. Używając typów zależnych możemy formułować bardziej precyzyjne własności i uzyskiwać silniejsze gwarancje. System Coq umożliwia programowanie funkcyjne z typami zależnymi wraz z możliwością automatycznego lub interaktywnego dowodzenia własności programów oraz ich ekstrakcją do języków takich jak Ocaml, Haskell, Scheme. Język Idris jest funkcyjnym językiem programowania z typami zależnymi.

Slajdy do wykładu


Laboratorium

Coq 8.11 jest już zainstalowany na students. Żeby go użyć trzeba najpierw rozszerzyć PATH z przodu o /opt/ocaml/4.09.1/bin (czyli PATH=/opt/ocaml/4.09.1/bin:$PATH) i dopiero potem wywołać coqc lub coqide.

Narzędzia i materiały