XML - ćwiczenia - informacje

Zasady zaliczania ćwiczeń

O zasadach zaliczania całego przedmiotu można przeczytać tutaj.

Do zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń w pierwszym terminie. Do zaliczenia przedmiotu w drugim terminie niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń w pierwszym lub drugim terminie.

Ocena z ćwiczeń ma wpływ na ocenę z przedmiotu. W pierwszym terminie za oceny z ćwiczeń 4, 4.5 i 5 do punktów z testu dodawane będą odpowiednio 1, 2 i 3 punkty. W drugim terminie (egzamin ustny) egzaminator weźmie pod uwagę ocenę z ćwiczeń, a w granicznych sytuacjach także punktację z poszczególnych zadań.

Zaliczenie w pierwszym terminie

Aby zaliczyć ćwiczenia w pierwszym terminie należy:

  • uczęszczać na ćwiczenia,
  • oddać w terminie zadania zaliczeniowe 1 - 3 i z każdego z nich uzyskać co najmniej 5 punktów.

Ocena z ćwiczeń wynika z liczby punktów uzyskanych z zadań zaliczeniowych 1 - 3, zgodnie ze skalą podaną poniżej.

Zaliczenie w drugim terminie

Aby zaliczyć ćwiczenia w drugim terminie należy:

  • oddać w terminie zadanie zaliczeniowe 4 i uzyskać co najmniej 21 punktów.

Ocena z ćwiczeń wynika z liczby punktów uzyskanych za zadanie zaliczeniowe 4. Oceny w drugim terminie są o ocenę niższe. Materiał wymagany w zadaniu 4 będzie obejmował wszystkie trzy działy ćwiczeń.

Uwaga! Punkty zebrane z zadań 1 - 3 nie mają wpływu na zaliczenie ćwiczeń w drugim terminie. Fakt regularnego oddawania zadań 1 - 3 może jednak mieć wpływ na zaliczenie całego przedmiotu w sytuacjach granicznych.

Skala ocen

Zadania 1 - 3 będą oceniane w skali 0 - 10 punktów. Zadanie 4 będzie oceniane w skali 0 - 30 punktów.

PunktyOcenaOcena (II termin)
[27, 30]54
[24, 27)4,53,5
[21, 24)43
[18, 21)3,52
[15, 18)32
[ 0, 15)22

Zakres materiału

Na ćwiczeniach będziemy poznawać techniczne szczegóły standardów związanych z XML i ćwiczyć ich zastosowania w praktyce.

Materiał ćwiczeń można podzielić na trzy części. Dla każdej z nich zostanie ułożone zadanie zaliczeniowe. Zadanie zaliczeniowe 4 (poprawkowe) będzie obejmowało materiał całych ćwiczeń.

Projektowanie struktury dokumentów

Będziemy projektować typy dokumentów XML i zapisywać je zgodnie ze standardem XML Schema. Pobieżnie poznamy także DTD.

Przećwiczymy definiowanie w XML Schema typów prostych i złożonych, rozszerzanie i zawężanie typów, określanie kluczy i referencji.

Wizualizacja, przekształcenia i zapytania

Poznamy możliwości wizualizacji dokumentów XML. Pobieżnie poznamy standardy CSS i (X)HTML.

Poznamy standard XSLT 2.0 i przećwiczymy jego zastosowania do wizualizacji i przekształcania dokumentów XML.

Poznamy języki XPath 2.0 i XQuery 1.0 i przećwiczymy ich zastosowania.

XML we własnych programach

Poznamy różne modele dostępu do dokumentów XML we własnych programach i przećwiczymy ich standardowe implementacje w Javie:

  • ładowanie drzewa dokumentu do pamięci, z generycznym interfejsem programistycznym – na przykładzie DOM,
  • ładowanie drzewa dokumentu do pamięci, z interfejsem odwzorowującym typ dokumentu (tzw. data binding) – na przykładzie JAXB,
  • przetwarzanie zdarzeniowe – SAX,
  • przetwarzanie strumieniowe (tzw. pull parsing) – na przykładzie Java Streaming XML Parser (JSR 173).

Szczególny nacisk położony będzie na elementy występujące w standardzie Java API for XML Processing (JAXP), a więc DOM i SAX.

Poznamy także pozostałe składniki standardu JAXP: walidację, wykonywanie transformacji, ewaluację wyrażeń XPath, łączenie różnego rodzaju źródeł i wyników przekształceń.

Technikalia

Pierwsze dwie części zajęć będą dotyczyć standardów niezależnych od platformy czy języka programowania. Dla wygody będziemy wtedy korzystali z komercyjnego programu XML Spy, który ogromnie ułatwia tworzenie schematów XML Schema oraz pomaga w tworzeniu dokumentów XML, szablonów XSLT, zapytań XQuery. Umożliwia także walidację dokumentów, wykonywanie przekształceń XSLT, zapytań XQuery i XPath.

Program ten jest zainstalowany w laboratorium (pod Windows). Można także go pobrać i (raz) za darmo aktywować wersję 30-dniową.

Ostatnia część zajęć będzie dotyczyć wykorzystania XML we własnych programach. Będziemy pisać programy w języku Java na platformę J2SE 5.0. Na niektórych zajęciach niezbędne będzie dołączanie zewnętrznych bibliotek. W labie zalecamy pracę pod Linuxem.

Trzeci i być może czwarty program zaliczeniowy także będą wymagały napisania programu w Javie. Przepraszamy miłośników innych języków programowania.

Valid XHTML 1.1Valid CSS