Podstawy baz danych w Open Office

Wstęp

W 3 godziny nie da się nauczyć baz danych, ale spróbujmy nauczyć się czegokolwiek...

Będziemy pracować w darmowym programie OpenOffice.org Base. Podobny do niego, ale znacznie bardziej rozbudowany jest Microsoft Access, a profesjonalne bazy danych zwykle działają na serwerach, do których dostęp użytkownicy mogą mieć poprzez aplikacje, strony WWW itp.

Baza danych z jedną tabelą

Uruchamiamy program Open Office Base i tworzymy nową bazę danych.

Można nie rejestrować bazy danych. Zapisujemy (pustą) bazę w wybranym pliku.

Teraz do bazy trzeba dodać tabele, na początek zrobimy bazę z jedną tabelą, będą to Osoby, a zawarte będą tam dane osób.

Do definicji tabeli dodajemy kolejne kolumny.

Próbujemy zapisać tabelę...

...i pojawia się komunikat o braku klucza głównego.

Klucz główny to wyróżniona kolumna, w której wartości muszą być niepuste i unikalne, dzięki niemu można identyfikować poszczególne rekordy tabeli. Klucz główny może tworzyć też kilka kolumn. Mogą istnieć tabele bez klucza głównego, ale niemal zawsze jest on wskazany.

Niektóre tabele w naturalny sposób posiadają kolumnę, która może stanowić klucz główny. W naszej tabeli jest to PESEL.

Różne typy danych, m.in. data.

Na razie kończymy projektowanie tabeli.

Wprowadzanie i edycja danych bezpośrednio w tabeli

Teraz możemy edytować dane w tabeli.

Formularze

Wygodniejszym narzędziem do edycji danych są formularze.

Prosty formularz dla pojedynczej tabeli łatwo stworzyć za pomocą kreatora.

Należy wybrać pola tabeli, które mają wstępować na formularzu.

I wybrać układ pól na formularzu.

W tak utworzonym formularzu można dodawać nowe i edytować istniejące dane.

Stworzony formularz można potem zmienić ("projekt formularza").

Kwerendy

Dane przechowujemy po to, aby je odczytywać. Zwykle zależy nam na tym, aby z dużego zbioru danych wydobyć te, które nas interesują. Bazy danych pozwalają na zadawanie zapytań (kwerend), które wybierają tylko dane spełaniające określone kryteria.

Typowe zapytania łatwo stworzyć za pomocą narzędzia Projekt kwerendy.

Należy wybrać tabele, w których będziemy szukać.

A następnie wybrać pola i podać warunki. Przykład: wybór wszystkich kobiet i posortowanie po nazwiskach.

Inny przykład: wybór osób urodzonych po 1 stycznia 1970.

Wykonanie kwerendy tworzy coś na kształ tabeli zawierającej tylko wybrane dane. Jednak taka tabela nie jest osobno zapisywana i jeśli dane w tabelach źródłowych się zmienia, także wynik kwerendy ulegnie zmianie.


Valid XHTML 1.1Valid CSS