System wspomagający naukę słówek.

Podczas nauki języka obcego jednym z najtrudniejszych elementów jest opanowanie słownictwa. Przyjmuje się, że rozumienie języka na najbardziej podstawowym poziomie oznacza opanowanie 1000-2000 słów, jednak korzystanie z materiałów w obcym języku wymaga opanowania już kilkudziesięciu tysięcy słów. Nauka tak dużego zestawu słów wymaga bardzo dużej ilości czasu. Jednocześnie w wielu codziennych sytuacjach człowiek dysponuje czasem, który jest bardzo trudno zagospodarować (np. czekanie w kolejce, czekanie na autobus, jazda środkami masowego transportu itp.) --- czasu jałowego.

Projekt niniejszy ma na celu stworzenie narzędzia umożliwiającego zagospodarowanie takiego jałowego czasu nauką słówek. Idea oprogramowania, które ma tutaj powstać opiera się na pomyśle zastąpienia tradycyjnych, pod wieloma względami nieporęcznych Flashcards bardziej elastycznym rozwiązaniem opartym na telefonie komórkowym umożliwiającym wykonywanie programów w języku Java.

Uzyskane doświadczenie:

Po przejściu przez ten projekt studenci, oprócz znajomości przebiegu wieloosobowego projektu informatycznego, powinni dysponować:

Wymagania funkcjonalne:

W ramach tego projektu proponujemy stworzenie:
Wszystkie operacje komunikacyjne muszą być przeprowadzane z uwzględnieniem współczesnego stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Można, jeśli pozwolą na to zasoby, w powyższym środowisku wprowadzić udoskonalenia, np. dołożyć możliwość komunikowania się w sieci P2P z innymi użytkownikami i wymieniania słówek. Można też wprowadzić edytor do tekstów i możliwość wiązania słówek z tekstami.

Wymagania techniczne:

Kod programu powinien być napisany w języku Java i anotowany częściową specyfikacją w języku JML, pozwalającą na poprawną weryfikację poprzez narzędzie analizy statycznej ESC/Java2.

Źródła wiedzy:


Ostatnia modyfikacja: 14.09.2004