Najkrotsza sesja Coqa.

  [zawodnik@maszyna]$ coqtop
  Welcome to Coq 7.1 (September 2001)

  Coq < Quit.

  [zawodnik@maszyna]$

  zeby miec historie i edycje linii:
  [zawodnik@maszyna]$ ledit coqtop

  albo w buforze shellowym w emacsie

Termy

Komendy trybu normalnego

kazde polecenie konczymy kropka

Definition nazwa := term.
Definition nazwa : typ := term.
- wprowadza definicje do srodowiska

Parameter nazwa : typ.
- wprowadza zmienna do srodowiska

Lemma nazwa : formula.
Theorem nazwa : formula.
- przechodzi do trybu wpisywania dowodow, po szczesliwym zakonczeniu wprowadza lemat/twierdzenie do srodowiska

Goal formula.
- j.w. tylko wprowadza nazwe Unnamed_thm, chyba ze zakonczymy dowod przez Save nazwa.

Check term.
- wyswietla typ termu

Print nazwa.
- wyswietla definicje stalej

Reset  nazwa.
-  kasuje wszystkie obiekty wprowadzone do srodowiska po "nazwa" (wlacznie z "nazwa").

Reset Initial.
- kasuje wszystko od poczatku sesji Coqa
 

Tryb dowodowy.

Taktyki

Intro.
Intros.
Intro A.
Intros A B H.

Apply term.

Assumption.

Auto.

Unfold nazwa.
Unfold 1 2 3 nazwa.
Unfold nazwa in H.

Apply H; Intros. <- robi Intros dla kazdego subgoala generowanego przez Apply H.

Komendy

Koniec dowodu

Save.
Qed.
Save nazwa.

Chodzenie po sub-goalach

Show 2.
Focus.
Focus 2.
Unfocus.

Wyswietlanie

Show Proof.
Show Script.
Show Tree.

Rezygnacja

Restart.
Abort.