Dokończ dowód poprawności procedury MergeSort prezentowanej na wykładzie.
  1. Udowodnij poprawność zawartości (zachowanie elementów listy) dla procedury split.
    Zastanów się nad odpowiednim sposobem dowodzenia indukcyjnego:
  2. Udowodnij poprawność zawartości (zachowanie elementów listy) dla całej procedury sortującej MergeSort.
  3. Udowodnij poprawność sortowania (właściwa kolejność elementów), kolejno dla funkcji merge, split i MergeSort.