Poniższe ćwiczenie odnosi się do rozdziału 9 "Dependent Data Structures"