Terminy konsultacji obowiązują w czasie zajęć dydaktycznych. Poza tym terminem, można się ze mną umówić drogą mailową.

Link do spotkania zoom można znaleźć w kursach moodle prowadzonych przeze mnie zajęć: Języki i paradygmaty programowania, Logika dla informatyków, Programowanie obiektowe i Wstęp do informatyki.