Mikołaj Bojańczyk > Automaty a Logika (wykład 2009)


Automaty a Logika


Notatki z wykładu

obecna wersja


Jak obsługiwać notatki w svn

Notatki są w latexu. Źródła są trzymane w systemie svn, dostępnym dla każdego, kto ma konto na students. Aby zdobyc dostęp do źródeł notatek, należy wpisać taką komendę:

svn checkout svn+ssh://nazwauzytkownika@students.mimuw.edu.pl/home/staff/iinf/bojan/automatylogika

Stworzy ona nowy katalog "automatyalogika" w bieżącym katalogu. Po wpisaniu zmian do istniejącego pliku, należy wpisać:

svn commit -m "komentarz"

Nie martwcie się zanadto powyższą komendą, system trzyma historię zmian i błędy można cofać. Oczywiście polecam wprowadzanie zmian na lepsze. Aby sciągnąć zmiany naniesione przez innych, należy wpisać:

svn update

Dobrze jest wpisać powyższą komendę na początku każdej sesji pracy z notatkami, nigdy nie wiadomo kiedy ktoś coś dodał. Aby dodać nowy plik, należy wpisać:

svn add nazwapliku