Zaawansowane Programowanie Funkcyjne

Notatki są na github

Agda

Instalacja na students:
cabal install terminfo --configure-option="--with-curses-includes=/usr/include/ncurses"
cabal install Agda
cabal install Agda-executable
PATH=~/.cabal/bin:$PATH
agda-mode setup

na innych komputerach pierwszy krok mozna pominąć albo wykonać z odpowiednią ścieżką do ncurses.h