Geometria z algebrą liniową 2016

Strona w USOS-ie

Kolokwium poprawkowe 27 luty (pierwszy poniedziałek letniego semestru), godzina 16-20, sala 4420

Literatura:

Sylabus , terminy kolokwiów: 21 listopada i 23 stycznia

Zasady zaliczenia przedmiotu: Można zdobyć 260 punktów (po 100 na każdym kolokwium + 60 na ćwiczeniach). Aby zaliczyć należy mieć (w przybliżeniu) conajmniej 130 punktów.

Materiały z zeszłych lat:


Strona główna