GAL z * 2014
II Kolokwium: 7 czerwca (sobota) g. 9-12 (sala 5820)
Pytania na egzamin ustny, 11 czerwca (środa), s. 3130
Wyniki z II kolokwium


Literatura: Konspekt wykładu: Zadania z zeszłych lat: Zasady oceniania:
  • 30% za udział w ćwiczeniach (prace domowe, kartkówki),
  • 25% pierwsze kolokwium
  • 30% drugie kolokwium = egzamin pisemny
  • 15% egzamin ustny

Strona główna