Idea seminarium

Niebywale burzliwy rozwój molekularnej biologii spowodował rosnące zapotrzebowanie na zastosowanie narzędzi matematyki i informatyki w tej dziedzinie. Jest to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się dział nauki stanowiący przedmiot zainteresowania zarówno firm prywatnych, jak i większości wiodących uczelni wyższych. Obliczeniowa biologia molekularna jest bardzo pojemnym działem, w którym stosowane są różnorodne metody matematyki i informatyki: algorytmika, kombinatoryka, metody probabilistyczne, statystyka.

Jest to seminarium magisterskie przeznaczone głównie dla studentów informatyki na wydziale MIM UW.

Tematami prelekcji są:
top

Informacje

Na seminarium zapraszają:
Pawel Górecki
Anna Gambin
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Czas i miejsce
Seminarium odbywa się na wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego,
Banacha 2 (wejście od Pasteura), sala 5840
czwartki, 12.15-13.45

top

Tematy i terminy seminariów

Plan seminariów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.


8.03.2018

 Magdalena Sobolewska

O modelowaniu przepływu.

15.03.2018

 Dawid Dąbkowski

TBA

22.03.2018

 Agnieszka Mykowiecka

TBA

28.03.2018

 Krzysztof Gogolewski

Truncated robust principal component analysis and noise reduction for single cell RNA-seq data

5.04.2018

 Anna Gambin

Statistical modeling in molecular medicine: proteomics

12.04.2018

 Zofia Grochulska

Sekwencjonowanie NGS: O technologiach, metodach asemblacji i zastosowaniach

19.04.2018

  Hanna Kranas

TBA

26.04.2018

 Paweł Tabaszewski

Phylogenetic Consensus for Exact Median Trees.

10.05.2018

  Katarzyna Bednarska

Modelowanie trójwymiarowe z wykorzystaniem tomografii elektronowej część 2

17.05.2018

  Mateusz Kitlas

TBA

24.05.2018

 Karolina Sienkiewicz & Agata Gruszczyńska

TBA & Porównanie metod multiuliniowienia całych genomów

7.06.2018

 Paweł Jankowski

TBA

14.06.2018

 Joanna Ziemska

TBA


top

Przykłady tematów prac magisterskich z poprzednich lat


top