Ćwiczenia z Topologii I

Semestr zimowy 2020/21

Proszę o zaznaczanie na bieżąco podczas ćwiczeń numerów zadań, które Państwo (na kartkach) rozwiązali podczas ćwiczeń (w "tabeli"). Zadanie można zgłaszać do momentu, w którym zaczniemy je omawiać "na tablicy". Pomoże mi to wybrać osobę referującą rozwiązanie i posłuży do późniejszego przyznania punktów z ćwiczeń.

Materiały do zajęć

15 X 2020
Lista zadań.
Tabela.
Notatki z zajęć.
20 X 2020
Lista zadań.