Algorithms and Complexity Group 

Adam Malinowski

Address:
Instytut Informatyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2
02-097, Warszawa
Poland
Phone: +48 (22) 5544569
E-mail:amal@mimuw.edu.pl
Public GPG key

My  main fields of interest are:


Errata do polskiego wydania "Sztuki Programowania" D.E. Knutha