Zajęcia prowadzone przez Aleksego Schuberta

(Classes given by Aleksy Schubert)

Zajęcia w roku 2010/11

(Classes in the year 2010/11)

Zajęcia w roku 2009/10

(Classes in the year 2009/10)

Zajęcia w roku 2008/09

(Classes in the year 2008/09)

Zajęcia prowadzone wcześniej

(Past classes)


Notice: Undefined variable: SCRIPT_NAME in /home/staff/iinf/alx/public_html/timestamp.inc on line 3 Ostatnia modyfikacja: 10.05.2011

Valid HTML 4.01! Valid CSS!