Aleksy Schubert

Here is the English version.

Aleksy Schubert Podsumowanie ankiety SWOT

Stanowisko

  Adiunkt w Instytucie Informatyki,
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt

Projekt Szod
Pocza elektroniczna:
alx#@mimuw_edu.pl alx#@zls.mimuw_edu.pl
Telefon:
+48(22)5544575
Adres do biura:
Instytut Informatyki
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Biuro:
pokój 5750 w budynku przy ul. Banacha 2.
Klucz publiczny GPG

Badania naukowe


Dydaktyka

Strona z zestawieniem zajęć prowadzonych przeze mnie znajduje się tutaj.

Seminarium:Niezawodność systemów współbieżnych i obiektowych


Pozostałe aktywności


pióro
Cytat na dzisiaj


tu nic nie ma
Ostatnia modyfikacja: 27.03.2017

Valid HTML 4.01! Valid CSS!