Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Zimowa sesja egzaminacyjna - zdalnie

Szanowni Państwo,

z niepokojem obserwujemy pesymistyczne prognozy epidemiczne
i gwałtownie rosnącą liczbę zakażeń wirusem COVID-19 w kraju.
Napływające mailem informacje wskazują, że zachorowania nie
oszczędzają także i naszej społeczności, mimo wysokiego poziomu
wyszczepienia zarówno studentów, jak i pracowników.

W tej sytuacji zdecydowaliśmy, że **wszystkie egzaminy i zaliczenia
zimowej sesji egzaminacyjnej (w obu terminach) na kierunkach
matematyka, informatyka, bioinformatyka i Machine Learning odbędą się
zdalnie**, niezależnie od wcześniej ustalonych reguł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu ze studentami
i za zgodą prodziekana ds. studenckich, dopuszczamy możliwość
przeprowadzenia egzaminu w trybie stacjonarnym. Może to dotyczyć
jedynie spotkań w niedużej grupie (np. indywidualnych egzaminów
ustnych), tak, by było możliwe zachowanie odpowiedniego dystansu i
innych zasad sanitarnych. Nie wykluczamy, że rozwój sytuacji zmusi nas
do wycofania się także i z tego skromnego wyjątku od reguły.

Uważamy, że w obecnych warunkach przeprowadzenie dużego egzaminu w
trybie stacjonarnym niesie ze sobą wielorakie ryzyko: zakażenia
studentów lub pracowników (a także ich najbliższych), a także tego, że
znaczna część studentów nie będzie mogła w nim wziąć udziału, gdyż
obowiązujące na UW przepisy nie zezwalają na wstęp do budynków uczelni
osobom przebywającym na kwarantannie, izolacji, lub wykazującym
którykolwiek z charakterystycznych objawów zakażenia COVID-19. Co
więcej, nie mają wstępu do budynków UW osoby współmieszkające z osobą
spełniającą warunki z poprzedniego zdania (Zarządzenie nr 98 Rektora
UW z dnia 21.06.2021, par. 2 ust. 3). Zależy nam wreszcie na tym, by
oba terminy - zwykły i poprawkowy - odbyły się w podobnych warunkach.

Jesteśmy w pełni świadomi (i piszemy o tym po raz kolejny), że wiele
osób wyraża swój (łagodnie mówiąc) sceptycyzm co do sensowności
zdalnej organizacji egzaminów i kolokwiów oraz szans na zapewnienie
samodzielności pisanych zdalnie prac. Podzielamy niektóre z tych obaw,
niemniej uważamy, że

- esencją naszej działalności nie jest zabawa w policjantów i
złodziei, tylko uczenie - jak najlepiej. Sprawdzenie, jak dobrze
studenci zdołali przyswoić materiał jest elementem istotnym, ale nie
najważniejszym - i nie w doskonale przeprowadzonym egzaminie leży clou
dobrego wykładu;

- mamy nie najgorsze doświadczenia z już przeprowadzonych kolokwiów on-line;

- egzaminy są *dla studentów* ważną informacją zwrotną - i jeżeli ktoś
koniecznie chce otrzymać fałszywą, to (tak naprawdę w żadnych
warunkach) nic na to nie poradzimy; taka osoba w bliższej lub dalszej
przyszłości będzie sama ponosić tego konsekwencje;

- to jest również okazja, żebyśmy wprost rozmawiali o tym, czym jest w
życiu akademickim uczciwość - wewnętrzna, świadoma, a nie wymuszona
przez pilnujących, a także czym jest zaufanie do studentów; kodeksy
honorowe znanych uczelni amerykańskich o tym mówią, nie ma powodu,
żebyśmy również i my tego nie robili.

Przypominamy wreszcie, że zgodnie z obowiązującymi regułami
(Zarządzenie nr 111 Rektora UW z 26.09.2021, par. 9) zajęcia
dydaktyczne prowadzone co do zasady stacjonarnie mogą być czasowo, za
zgodą prodziekana ds. studenckich, przeniesione w tryb zdalny. W takim
przypadku studenci powinni zostać poinformowani nie później niż na 24
godziny przed zajęciami.


Paweł Goldstein, prodziekan WMIM ds. studenckich
Paweł Strzelecki, dziekan WMIM

 

W linku poniżej znajduje się treść zarządzenia:

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DWMIM/Lists/Dziennik/Attachments/50...