Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego

Dnia 6 października 2023 r. o godz. 14:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. Grzegorza Skoraczyńskiego

Tytuł rozprawy: Algorithms and Computational Models in Chemical Analysis (Algorytmy i modele obliczeniowe w analizie chemicznej)

Promotor:

  • dr hab. Błażej Miasojedow, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci:

  • prof. Tomasz Burzykowski (Hasselt University)
  • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Dyscyplina naukowa: Informatyka

Język obrony: Język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://www.mimuw.edu.pl/doktoraty.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: pjarmola@mimuw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8.00 w dniu 20 września 2023 r. do godz. 15.00 w dniu 4 października 2023 r.

Data: 
śr., 2023-09-20 14:30
    • Plik pdf