Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Zamówienia publiczne - przydatne informacje

Dział Wsparcia Informatycznego UW

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje zakupy informatyczne, w tym:

 • licencji na typowe oprogramowanie biurowe i systemowe, a także licencji ogólnouczelnianych,
 • certyfikatów kwalifikowanych,
 • standardowego sprzętu komputerowego, a także innego sprzętu komputerowego (w ramach centralnych zamówień publicznych),
 • domen internetowych.

Więcej na stronie DWI.

Aktualnie dostępny sprzęt w ramach realizowanych przez DWI umów centralnych na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego

 

Laboratorium Komputerowe WMIMUW

Zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne do niego dokonuje się w sposób opisany na stronie Laboratorium Komputerowego.

UWAGA W przypadku sprzętu i urządzeń, dla których prowadzone będzie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zapotrzebowanie winno uwzględniać rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych, a także zawierać analizę potrzeb i wymagań.

Sprzęt komputerowy dostępny w ramach umów na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla WMIMUW

Dotychczasowe umowy na sukcesywną dostawę odpowiednio laptopów [I], laptopów [II] i tabletów [I] zostały zrealizowane. Nowe postępowanie jest przygotowywane.

Więcej

Nabywanie sprzętu komputerowego dostępnego w ramach umów na sukcesywne dostawy dla WMIMUW

 • Osoby zainteresowane pozyskaniem sprzętu zobowiązane są do wypełnienia zapotrzebowania, podpisania i dostarczenia do pracowników administracyjnych obsługujących dany projekt.
 • Dokument zapotrzebowania po wypełnieniu ścieżki akceptacji zostanie przekazany do Zespołu ds. zamówień publicznych, który składa zapotrzebowanie w wybranemu w przetargu wykonawcy umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazując kopię zapotrzebowania Sekcji Gospodarczej oraz osobie administrującej danym projektem.