Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

 

Wykrywanie wzorców strukturalno-czasowych w procesie wytwarzania oprogramowania


Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

Prelegent: Łukasz Puławski

2014-03-07 14:15

         W mojej pracy badawczej zajmuję się wykrywaniem wzorców strukturalnych w kodzie źródłowym programów komputerowych, a także wzorców temporalnych w procesie wytwarzania oprogramowania. Strukturę kodu źródłowego można formalnie przestawić w języku teorii grafów, korzystając z takich konstrukcji jak graf zależności lub drzewo składni. Wydaje się więc, że problem wyszukiwania wzorców strukturalnych, to nic innego niż znajdowanie podgrafów izomorficznych z zadanym grafem-wzorcem. Podejście takie niesie ze sobą dwa ograniczenia: Po pierwsze problem ten jest NP-zupełny, a po drugie wzorce mające praktyczne zastosowania prawie zawsze są przybliżone, nieostre bądź tylko intuicyjne i nie można ich wyrazić w formalnych ramach języka grafów. W moim wystąpieniu chciałbym przedstawić kilka moich propozycji radzenia sobie z takimi wzorcami i wyniki eksperymentów potwierdzających skuteczność zastosowanych metod.