Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki

Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki (WSDMI) jest częścią Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW. WSDMI jest prowadzona wspólnie przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW) i Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk (IMPAN). Jej misją jest kontynuacja stuletniej tradycji warszawskiej szkoły matematycznej poprzez kształcenie doktorantów według najwyższych światowych standardów w dyscyplinach matematyka i informatyka oraz przygotowanie ich do samodzielnej pracy badawczej i zawodowej.

Integralną częścią kształcenia w WSDMI jest realizacja indywidualnego projektu doktorskiego pod kierunkiem promotora zatrudnionego na UW lub w IMPAN. Zajęcia na WSDMI prowadzone są przez nauczycieli akademickich z UW i pracowników naukowych IMPAN oraz zaproszonych gości tych instytucji (zobacz wykłady PhDOpen i semestry Simonsa).

Nasi pracownicy naukowi: IMPAN, MIM UW

Doktoraty przyznane przez: IMPAN, MIM UW


Rekrutacja

Stypendia

  • W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2667,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 4109,70 zł w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej. Dodatek dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 800,31 zł. W niektórych przypadkach promotorzy oferują dodatkowe stypendium finansowane z grantów badawczych. Ponadto oferujemy dofinansowanie wizyt naukowych i wyjazdów konferencyjnych. Nasi doktoranci mogą się też ubiegać o 3-6 miesięczne zagraniczne staże naukowe, finansowane przez Uniwersytet Warszawski.