Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Wydarzenia

Seminarium badawcze Zakładu Logiki: Wnioskowania aproksymacyjne w eksploracji danych

 

Tworzenie zespołów klasyfikatorów w oparciu o hierarchiczne metody grupowania i teorię zbiorów przybliżonych


Seminarium Zakładu Logiki Matematycznej

Prelegent: Sebastian Widz

2014-11-14 14:15

Łączenie pojedynczych (bazowych) klasyfikatorów w zespoły w celu poprawienia jakości predykcji jest znaną i często stosowaną techniką. Na potrzeby niniejszej prezentacji przyjmiemy, że klasyfikator bazowy jest zdefiniowany jako zbiór reguł decyzyjnych tworzonych w oparciu o teorię zbiorów przybliżonych i pojęcie przybliżonych reduktów decyzyjnych – nieredukowalnych podzbiorów atrybutów tablicy decyzyjnej, które zapewniają rozróżnialność obiektów względem decyzji w stopniu zbliżonym do wszystkich atrybutów tablicy. Jednym z podstawowych założeń tworzenia dobrych zespołów klasyfikatorów jest różnorodność użytych klasyfikatorów bazowych. W naszym przypadku, różnorodność jest wyrażana poprzez różnorodność wykorzystanych reduktów. Hierarchiczne metody grupowania mogą zostać wykorzystane do tworzenia grup podobnych reduktów, zaś reprezentant każdej grupy użyty w zespole klasyfikatorów.