Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Trzecia edycja stypendiów DeepMind

Dwa 2-letnie stypendia DeepMind są skierowane do kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na Uniwersytecie Warszawskim, powiązanymi z badaniami z zakresu uczenia maszynowego
Program stypendialny DeepMind daje utalentowanym studentkom i studentom z niedostatecznie reprezentowanych środowisk możliwość nawiązania kontaktu z badaczami i inżynierami oraz studiowania i prowadzenia badań w zakresie uczenia maszynowego na wiodących uniwersytetach. W roku akademickim 2022/2023 przyznane zostaną dwa stypendia dla kobiet zainteresowanych studiami magisterskimi na UW, chcących specjalizować się w uczeniu maszynowym i prowadzić badania naukowe w tym zakresie.

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji
„Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z DeepMind w tym ważnym programie stypendialnym. Nasz wydział jest zdeterminowany, aby przyczynić się do zniesienia barier utrudniających kobietom karierę w informatyce" – mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIM UW).

Projekty wybrane w poprzedniej edycji programu
Stypendystka Aleksandra Mysiak, studentka kierunku Machine Learning na MIM UW, współpracuje z Mai Gimenez z DeepMind i dr Jackiem Cyranką (MIM UW). Jej projekt badawczy dotyczy przetwarzania języka naturalnego, w szczególności styku uczenia maszynowego z tradycyjną lingwistyką. Ostatnie lato spędziła w Londynie, jako Research Data Scientist - stażystka - w firmie Meta, pracując głównie nad metodami statystycznymi w modelowaniu nietypowych i zaszumionych danych.
Stypendystka Weronika Skibicka, studentka kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (Neuroinformatyka) na Wydziale Fizyki, współpracuje z dr. Jordi Grau Moyą z DeepMind oraz prof. Przemysławem Bieckiem (MIM UW). Jej projekt badawczy koncentruje się na interpretacji hierarchiczności struktury kory słuchowej poprzez analizę cech reprezentujących ją modeli sieci neuronowych. Dr Jordi Grau powiedział: „Byłem mentorem dla Weroniki w ciągu ostatniego roku w ramach programu stypendialnego DeepMind. Program pozwala na dużą elastyczność, dzięki czemu mogliśmy dyskutować na wiele interesujących tematów, a nawet skontaktować ją z innymi międzynarodowymi badaczami z DeepMind i spoza niego. Mam nadzieję, że to poszerzyło to jej doświadczenie i wzbudziło jeszcze głębsze zainteresowanie sztuczną inteligencją i ML”.

Trzecia edycja stypendiów
W roku akademickim 2022/2023 zostaną przyznane kolejne dwa stypendia. O stypendium mogą się ubiegać studentki, które:

 • mają obywatelstwo lub prawo pobytu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • zostały w roku akademickim 2022/23 przyjęte na 1 rok studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, na jednym z poniższych kierunków:
  • Data Science and Business Analytics,
  • Informatyka,
  • Matematyka,
  • Bioinformatyka,
  • Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

  i zamierzają skoncentrować się na badaniach związanych z uczeniem maszynowym lub sztuczną inteligencją.

Każde stypendium wynosi 25645 EUR i obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wysokości ok. 900 EUR (maksymalnie 24 miesiące);
 • fundusze na wyjazdy naukowe w wysokości 2185 EUR;
 • 1500 EUR na sprzęt badawczy lub komputerowy.

Stypendia zostaną przyznane dwóm studentkom, które w latach akademickich 2022/23 i 2023/24 będą studiować na Uniwersytecie Warszawskim, prowadząc badania związane z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją. Kandydatki proszone są o zapoznanie się z regulaminem i o przesłanie zgłoszenia na adres deepmindfellow(at)mimuw.edu.pl do 30 października 2022 roku.
 

Informujemy, że termin składania wniosków o uzyskanie stypendium Deep Mind został wydłużony do 9 listopada 2022 roku.