Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium NCN dla doktoranta z matematyki


Dostępne jest stypendium dla doktoranta w projekcie Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary.

więcej

Dostępne jest stypendium dla doktoranta w projekcie

Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanym przez prof. Pawła Strzeleckiego.

Tematyka badań dotyczy nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego, rzędu drugiego i wyższych, pojawiających się na pograniczu geometrii różniczkowej, analizy, rachunku wariacyjnego i mających bliskie związki z pewnymi modelami współczesnej fizyki teoretycznej. Najważniejsze znane przykłady takich układów obejmują m.in. przekształcenia harmoniczne i p-harmoniczne, związane z nimi inne równania drugiego rzędu (np. równania powierzchni i hiperpowierzchni o zadanej średniej krzywiźnie, równania Ginzburga--Landaua w modelach nadprzewodnictwa), a także ich odpowiedniki wyższych rzędów, np. równania przekształceń biharmonicznych i poliharmonicznych.

 
Podejmujemy różnorodne pytania, dotyczące regularności lub częściowej regularności rozwiązan, a także niejednoznaczności rozwiązań i struktury zbioru osobliwego. W szczególności, jedna z hipotez badanych w projekcie orzeka, że pojawianie się osobliwości jest zjawiskiem typowym w ścisłym sensie tego słowa, nawet wówczas, gdy topologia warunków brzegowych nie wymusza osobliwości rozwiązań, a inna wiąże się z prostowalnością zbioru osobliwego.
 
Kandydat powinien:

- mieć ukończone nie dawniej niż przed trzema laty studia magisterskie w dziedzinie matematyki;
- wykazywać zainteresowanie analizą lub geometryczną teorią miary, potwierdzone wynikami dotychczasowych studiów;
- wykazywać gotowość do samodzielnej pracy badawczej (własne publikacje będą dodatkowym atutem);
- sprawnie czytać i pisać w języku angielskim.

Warunki: stypendium wynosi 3000 zł miesięcznie i może być płatne przez 24 miesiące (od 1.10.2017 do 30.09.2019). Pobieranie stypendium wyklucza pobieranie w tym samym okresie tzw. ustawowego stypendium doktoranckiego.

Sposób rekrutacji: zgłoszenia zawierające
1. Informację o średniej ocen ze studiów magisterskich lub dotychczasowych studiów doktoranckich, 
2. CV z listą publikacji, 
3. Informację o kompetencjach językowych (rodzaj egzaminu, ocena) 
4. Informację  o matematyku, który w razie potrzeby mógłby udzielić kandydatowi  rekomendacji, 
można nadsyłać elektronicznie na adres kierownika projektu, do 10.09.2017 r. (dogodziny 23:59:00 czasu warszawskiego) włącznie. Stypendystę wyłoni komisja, powołana przez prodziekana WMIM ds. badań naukowych.